Contact Us
 
TENERGY . HONGKONG
 
    JSH1256, Trend Ctr., 
        29-31 Cheung Lee Str, Chaiwan, HK
TENERGY . BEIJING
 
  Rm 1605, DC Center, 
        Tongzhou, Beijing 101121
TENERGY . TIANJIN
 
   No.4 Fuyuan Rd, 
         Xiaozhan Town, Jinnan,Tianjin 300353
Contact us

Need Help?

Products

Services

Contact Us
 
  +86-10-65503026
  +86-10-80556928
  info@petrotenergy.com
  www.petrotenergy.com
       www.petrotenergy.com.cn
Copyright ©2023 Tenergy Equipment & Technology Co., Ltd.